waiting...

巴拿馬. Berlina莊園. Baby Geisha. 水洗 (100g)

 

來自幽谷的野薑花清香,舌尖上滑過漂亮優雅的果酸,花香柑橘蜜甜輕盈細緻流轉著,綿長的餘韻足以伴你漫步於這清幽小徑…

 

CA-Panama

1050

 

提問者意 見日 期
E-mail信箱: